E-learning en dialoog simulatie

De beste manier om de kwaliteit en effectiviteit uw E-learning trainingen te verbeteren is het implementeren van een dialoog simulatie. In 30 minuten schrijft u een training voor uw studenten thuis met behulp van dialog simulation. Onderwijs en leren op een natuurlijke manier.

Geschikt voor
alle schooltypen
kleine en grote ondernemingen

Waarom werken met de Educatioo Dialoog Simulator

Supercharge E-learning

U bent op zoek naar de meest effectieve manier om uw medewerkers te trainen en coachen? Train uw medewerkers door middel van E-learning gekoppeld aan dialoog simulatie en bereid ze voor op alles wat ze tijdens hun dagelijkse werkzaamheden ook tegenkomen. Op een realistische manier kunt u de effectiviteit van uw bedrijf vergroten.

Leren op natuurlijke wijze

Hoe leren kinderen en volwassenen op een natuurlijke manier? Door te luisteren, door vragen te beantwoorden en feedback te krijgen op het moment dat het antwoord niet of niet geheel juist is. Met leerstof gebaseerd op een dialoog wordt de betrokkenheid tot de stof vele malen groter. Leren op een natuurlijke manier.

Verbeterde effictiviteit

Het gebruik van de Educatioo dialoog simulatie in uw training of lesstof verhoogt de effectiviteit. Uw trainingen of lesstof wordt aantrekkelijker voor de medewerkers of leerlingen waardoor er een grotere betrokkenheid wordt gecreeerd. Grotere betrokkenheid bij de training of lesstof betekent een betere opname, verwerking en toepassing.

Eenvoudig toe te passen

Trainingen en cursussen ontwerpen met de Educatioo dialoog simulator is zeer eenvoudig. Dialog simulation is zeer eenvoudig in te passen in elke training. De diverse instructiefilmpjes laten u zien dat u in enkele stappen een complete training of cursus in elkaar kunt zetten. Perfect toepasbaar voor elk vak of vakgebied.

E-learning, wat is de toekomst?

De COVID-19 pandemie heeft veel veranderingen in onze samenleving teweeggebracht, variërend van de manier waarop zaken worden gedaan tot reizen en amusement. Nu de hele wereld in quarantaine zat, moesten zowel werkgevers als werknemers zich aanpassen aan de snelgroeiende wereld van werken op afstand. Het grootste deel van de focus bij het ontwikkelen van software en applicaties om die veranderingen op te vangen, werd gelegd op kantoorwerk. Naast werknemers is er een groep die net zo zwaar of misschien wel zwaarder werd getroffen door de lockdowns, onze studenten en leerlingen. Vooral zij hebben behoefte aan functionele toepassingen waarmee ze hun studie kunnen voortzetten zonder in te boeten aan de kwaliteit van hun onderwijs.

Hoewel we allemaal hopen dat ons dagelijks leven zo snel mogelijk weer normaal wordt, kunnen we er niet omheen dat zowel werken als leren op afstand een concept is dat we niet meer weg kunnen denken uit onze samenleving. Een proces dat simpelweg is versneld door de pandemie. Aangezien leren op afstand steeds populairder wordt, is het belangrijk dat we mogelijke uitdagingen aanpakken en creatieve manieren verzinnen om deze uitdagingen te overwinnen. Wij willen laten zien hoe we, met behulp van de gebruiksvriendelijke Educatioo app, de meest voorkomende problemen effectief kunnen oplossen.

De uitdagingen van E-learning

Leren op afstand, E-learning en de snelle overgang van in de klas naar aan de keukentafel, hebben bestaande uitdagingen blootgelegd waarmee zowel studenten als docenten in online onderwijs worden geconfronteerd. De snelle verschuiving naar virtuele scholen creëerde ook de mogelijkheid voor de ontwikkeling van toepassingen voor leren op afstand die geschikt zijn voor de studenten en docenten. Deze toepassingen trachten de overgang soepeler te maken en de algehele leer ervaring aangenamer maken voor alle betrokkenen. We geven hier onze visie op de meest genoemde uitdagingen waarmee docenten en studenten worden geconfronteerd.

Thuis leren: minder contact met docent en medeleerlingen

Het valt niet te ontkennen dat scholen er niet alleen zijn om te leren, maar ook om sociale contacten op te doen en te onderhouden. Het is waar we onze eerste en langdurige vriendschappen sluiten. Het gebrek aan sociale interactie als gevolg van E-learning, leren op afstand kan ernstige gevolgen hebben voor de motivatie en tevredenheid van de leerling. Op elk niveau kunnen prestaties van de leerling of student eronder lijden en het leren op afstand bemoeilijken.

Helaas bieden de veelgebruikte toepassingen voor leren op afstand niet de mogelijkheid om een ​​dialoog aan te gaan of de studenten rechtstreeks aan te spreken. Ze bieden eerder een algemene prompt die aan alle studenten wordt aangeboden, waardoor er weinig tot geen ruimte is voor enige sociale interactie tussen de docent en student. De enige mogelijkheid die deze toepassingen bieden is feedback nadat een vraag gesteld is of nadat een opdracht is ingeleverd. Van enige interactie is geen sprake. 

Tevredenheid van docenten en leerlingen

Om de tevredenheid van zowel docenten als studenten te vergroten en hen in staat te stellen verbindingen te leggen die leren op afstand effectiever maken, moeten scholen lesstof aanbieden op een manier die sociale interactie mogelijk maakt. Of het nu gaat om virtuele games en activiteiten die een band tussen leeftijdsgenoten mogelijk maken of om de implementatie van een online leerapplicatie zoals Educatioo. Een app waarmee docenten een dialoog kunnen aangaan met studenten in plaats van de bekende feedback achteraf. Door de lesstof te personaliseren, zal de motivatie van de leerling toenemen en de effectiviteit van de geboden lesstof hoger worden. Door een prettiger leerervaring nemen ze ook actiever deel aan de online lessen. 

Leerachterstanden en niet genoeg aandacht van de docent

Het is vrij moeilijk voor docenten om de prestaties van hun leerlingen te observeren en eventuele problemen die ze hebben tijdens virtuele lessen aan te pakken. Het niet kunnen observeren van het gedrag van de student, geen extra aandacht kunnen besteden aan degenen die het moeilijk hebben, kan ertoe leiden dat leerlingen en studenten afhaken. Wat weer kan resulteren in lagere cijfers en doublures. Helaas is het onmogelijk om een ​​hele les af te stemmen op één leerling die achterop kan raken en de meeste toepassingen voor leren op afstand bieden niet de mogelijkheid om de lessen, quizzen en huiswerk aan elk niveau leerling aan te passen. De applicaties die momenteel worden gebruikt voor afstandsleren, e-learning, zijn eenvoudigweg beoordelingsapplicaties die de juiste antwoorden en voltooiing waarderen boven echt begrip en leren.

Hoe verbeter je E-learning - leren op afstand?

Om de leerervaring van elke leerling echt te verbeteren en ervoor te zorgen dat ze het onderwerp echt begrijpen en niet alleen de juiste antwoorden raden, is het voor leerkrachten noodzakelijk om de leerpaden van elke leerling te individualiseren. Als een leerling het verkeerde antwoord kiest, is het niet goed om hem het juiste antwoord te laten zien en door te gaan naar de volgende vraag. De ideale oplossing zou zijn dat elk onjuist antwoord resulteert in een herhaling van het concept, gevolgd door een vraag van dezelfde categorie om het begrip van de leerling van de lesstof echt te testen. Er zijn echter maar weinig, en zeker geen betaalbare applicaties die een dergelijke oplossing bieden. Educatioo kan dit wél !!

Educatioo Dialoog Simulatie

Educatioo stelt de docenten niet alleen in staat om hun lessen aan te passen aan studenten die meer herhalingen van het concept nodig hebben, maar het geeft de docenten ook de mogelijkheid om de vraag vanuit een andere invalshoek nogmaals uit te leggen. En er zo voor te zorgen dat leerlingen de lesstof echt begrijpen in plaats van de juiste antwoorden te raden. Met deze Educatioo krijgen docenten inzicht in het leerproces van hun leerlingen door gebruik te maken van een eenvoudig rapportagesysteem. Hoeveel herhalingen van het concept had de student nodig om het concept volledig te begrijpen, wat zijn enkele gebieden die mogelijk moeten worden verbeterd en welke concepten waren gemakkelijk voor de studenten? Met behulp van deze informatie kunnen docenten hun lesplannen aanpassen en rekening houden met eventuele problemen die de meerderheid van de klas ondervond.

E-learning, wat is de toekomst?

Naast de bijna gedwongen razendsnelle ontwikkelingen in het onderwijs, ziet ook het bedrijfsleven zich genoodzaakt steeds meer online onderwijs en coaching aan te bieden. Veel mensen kiezen ervoor om hun opleiding online af te ronden, omdat het de tijd voor woon-werkverkeer verkort, meer flexibiliteit biedt en vaak handiger is omdat opdrachten op het gewenste tijdstip kunnen worden voltooid. De verschuiving naar leren op afstand wordt versterkt door de huidige situatie, maar de trend was al zichtbaar in de afgelopen jaren.

Leren op afstand zal in populariteit blijven groeien vanwege, enerzijds de noodzaak, anderzijds het gemak dat het met zich meebrengt. Terwijl we werken aan het verminderen van de uitdagingen waarmee veel docenten en studenten momenteel worden geconfronteerd, zal deze trend een norm worden en zullen meer studenten en ook werknemers en werkgevers overschakelen naar online onderwijs. De optimale oplossing is om scholen te voorzien van de juiste middelen om deze overgang efficiënt en effectief te laten verlopen. Educatioo is er daar beslist één van.

Voordelen van E-learning in het onderwijs

Voordelen van E-learning in het onderwijs

Voordelen van E-learning zijn er genoeg. We hebben er 5 voor u op een rij gezet. Ook bespreken we nadelen ...

Dialoog Simulatie voor kleinere bedrijven om medewerkers te trainen, coachen, stimuleren en te motiveren.

Dialoog Simulatie voor kleinere bedrijven

Het aanbieden van opleiding en coaching geeft uw werknemers meer mogelijkheden. Het vergroot hun vaardigheden en ...

Onderwijs zal nooit meer hetzelfde zijn

Hoe moeten onze leerlingen naar een vervolgopleiding, hoe moeten onze leerlingen de arbeidsmarkt ...

6 redenen waarom je eigenlijk geen Learning Management Systeem LMS nodig hebt op school

6 redenen waarom je eigenlijk geen LMS zoekt

Een LMS zou meer moeten zijn dan een speeltje van de directie of HR afdeling. Je zult je afvragen waarom ...

Wat zijn de E-learning trends in 2021

sgsafasfasdfafda

Werken met een dialoog simulator

asdfsdfasfasdf

E-learning, wat zijn voordelen?

sfasfasdfas

Copyright © 2020 - 2021 Educatioo.com