Skip to main content

Waarom een LMS op school of bedrijf niet werkt

Educatioo Dialoog Simulatie Blog LMS wat kun je er eigenlijk mee Learning Management System

Een LMS zou meer moeten zijn dan een speeltje van de directie of HR afdeling. Je zult je afvragen waarom we een artikel hebben geschreven met deze titel. Het antwoord is simpel ...

We hebben dit artikel geschreven om u als bedrijf, organisatie of school een beter beeld te geven wat een Learning Management Systeem voor u kan betekenen.

Er zijn tientallen, zo niet honderden artikelen geschreven in de afgelopen jaren waarin 2 zaken duidelijk naar voor kwamen. Ten eerste heel veel organisaties (en hier nemen we bedrijven en scholen ook mee) vinden het LMS waar ze nu mee werken niet voldoen. Er is schokkend veel onderzoek waaruit naar voren komt dat organisaties willen wisselen van Learning Management Systeem simpelweg omdat het niet voldoet aan de verwachtingen. Dit is op zich heel vreemd want wat is dan het antwoord op de vraag: “Wat heeft organisaties dan doen besluiten een Learning Management Systeem te gaan gebruiken in de eerste plaats?”

Probeer Educatioo 14 dagen gratis

Invoer LMS vaak op realistische verwachtingen

Wij bij Educatioo denken dat het hele idee om een LMS in te voeren gebaseerd is op niet realistische ideeën wat een Learning Management Systeem kan doen voor een organisatie. Een Learning Management Systeem is eigenlijk een term die in de verkeerde volgorde staat. Een betere benaming zou zijn een Management System for Learning. Want dit is wat een LMS eigenlijk doet, het systeem, de software – het programma, helpt het leren binnen een organisatie te managen.

Educatioo Dialoog Simulatie Blog LMS wat kun je er eigenlijk mee Learning Management System School bedrijfNatuurlijk is het ene LMS niet het andere. Sommige Learning Management Systems zijn heel uitgebreid. Echter de kern is het managen van het leren binnen een organisatie. In dit artikel willen we uitleggen wat een LMS wél en niet kan doen binnen een organisatie. Ons doel is om te laten zien welk systeem past bij uw organisatie, hoe een juiste keuze van een LMS uw organisatie vooruit kan helpen. Vinden wij dat u moet overstappen naar een ander LMS? Waarschijnlijk wel. Maar alleen als u werkelijk begrijpt wat een nieuw LMS voor uw organisatie kan betekenen.

 

“Medewerkers leren hun werk goed te doen”, klinkt simpel toch?

Bij de meeste kleine organisaties zie je dat medewerkers iets leren en trainen “on the job”. Al doende leert men. Wanneer de organisatie groeit, wordt dit steeds moeilijker. En zeker in tijden waarin fouten maken eigenlijk niet meer kan, is dit een groeiend probleem. Er compliance training om ervoor te zorgen dat iedereen de wetten en regels begrijpt en hiernaar handelt in het belang van de organisatie. Dan zijn er product – en procedure trainingen die specifiek zijn voor de organisatie. Groeit de organisatie nog verder dan kunnen de verschillende afdelingen zoals sales – marketing – finance – r&d en nog veel meer behoefte hebben aan gedifferentieerde trainingen. Dit is vaak het moment dat er besloten wordt om een Learning Management System in te voeren.

6 valide redenen waarom een LMS toch niet werkt

1. Er is geen centrale plaats waar bijgehouden wordt wie welke training heeft gehad binnen de organisatie. Er is ook geen centrale plaats waar alle trainingen ondergebracht zijn. Veelal bestaat er binnen een organisatie een “handboek”, een trainingsmanual voor de verschillende afdelingen. Het bijhouden van de data wordt steeds complexer. Een LMS biedt hier uitkomst. U heeft de mogelijkheid om alle trainingen, alle data wie welke training heeft gevolgd, de resultaten van trainingen etc op één plek te bewaren.

2. Worden trainingen überhaupt wel met goed gevolg afgelegd of alleen maar afgevinkt? Wordt uw medewerker effectiever op de werkvloer of heeft een training weinig tot geen invloed op het functioneren van uw medewerker? Vinden uw medewerkers dat zij vooruit gaan, beter toegerust om hun werkzaamheden uit te voeren? Merkt u dat het bedrijf beter gaat presteren in zijn geheel? Dit zijn allemaal antwoorden die u terug kunt vinden in een Learning Management System.

3. Als organisatie, als werkgever, ziet u de kosten van het inhuren van instructeurs en trainers de pan uit rijzen. Elke keer als een medewerker wordt aangetrokken die een specifieke taak moet uitvoeren binnen het bedrijf, ziet u dezelfde instructeur weer binnen wandelen. Wanneer u een juiste keuze heeft gemaakt voor een LMS kunnen dit soort zaken heel snel gezien worden. En kan er bijvoorbeeld geclusterd worden om de kosten te kunnen beheersen.

4. Wanneer werknemers “op cursus” gaan, kost dit vaak productieve uren. Met een juist LMS kunt u zien welke werknemers nog “op cursus” moeten gaan. Hieruit kan blijken dat het voordeel geeft om eerder te kiezen voor een “in company training” op een passend moment, dan iedere werknemer separaat buiten het bedrijf te laten trainen. Een goed gekozen Learning Management System zou kunnen laten zien dat E-learning misschien wel een veel betere oplossing zou zijn.

5. Een juist gekozen Learning Management System geeft je de mogelijkheid om direct op te schalen bij een snelle groei van de organisatie. Er is in één overzicht duidelijk wie welke training al heeft gevolgd of nog moet volgen. Omdat alle data op één centrale plek wordt bewaard, is snel schakelen heel eenvoudig. Een juist gekozen LMS biedt ook de mogelijkheid om alle trainingen op te slaan.

6. Als werkgever, als organisatie wilt u ook het rendement kunnen meten van aangeboden trainingen. Het is niet makkelijk om een ROI (Return On Investment) te meten zonder data. Op termijn is de effectiviteit van training zichtbaar te maken door de data binnen het gekozen LMS te filteren. Een juist en volledig gebruik van het systeem is dan wel noodzakelijk.

Probeer Educatioo 14 dagen gratis

Copyright © 2020 - 2022 Educatioo.com