Skip to main content

Voordelen van E-Learning

Educatioo Dialoog Simulatie Blog Voordelen van E learning in het onderwijs op de bank laptop op schoot thuisOntdek de voordelen van E-learning door het gebruik van de Educatioo onderwijs app. Een van de meest gebruikte termen van deze tijd is de phrase "het nieuwe normaal". Lees in dit artikel alles over E-learning in het onderwijs.

Een van de meest ingrijpende veranderingen in het onderwijs in het afgelopen jaar is natuurlijk het, bijna verplichte, gebruik van het internet. De Covid-19 pandemie en de daaruit voorvloeiende lockdowns hebben pijnlijk duidelijk gemaakt dat het onderwijs moet veranderen. Alle landen in de wereld hebben te maken met deze situatie en worstelen allemaal hoe het online onderwijs, e-learning, toe te passen en te verbeteren. In "het nieuwe normaal" kon het weleens gaan gebeuren dat internet onderwijs de nieuwe standaard gaat worden. 

Probeer 14 dagen gratis, klik hier

Voordelen van E-learning via Dialoog Simulatie

Nu manieren zoals Dialoog Simulatie mogelijk zijn, wordt deze manier over de hele wereld gezien als een essentieel hulpmiddel om les te kunnen geven op afstand. Voor veel scholen maar ook bedrijven is dit een compleet nieuwe manier van onderwijs en coaching. Online onderwijs, E-learning, wordt over de hele linie steeds meer gezien als noodzakelijk. Een vaardigheid waarin niet alleen docenten maar ook ondernemers beter in moeten worden. Want behalve online onderwijs aan leerlingen / studenten van alle leeftijden, kan deze onderwijs ondersteunende software ook gebruikt worden door ondernemers om medewerkers te trainen en ondersteunen. 

Echter net als lesgeven in een klaslokaal voordelen en uitdagingen kent, zo heeft ook het online lesgeven, het online onderwijs zijn eigen voordelen en uitdagingen. Het ontdekken en herkennen van deze uitdagingen helpt scholen, universiteiten en bedrijven om de aangeboden lesstof en trainingen te verbeteren. Op die manier kan het studieplezier van leerlingen en medewerkers verder worden verhoogd. 

Wat zijn precies de voordelen van E-learning?

1. Effectiviteit

E-learning laat zien dat het zeer effectief is voor studenten. Studenten kunnen op hun eigen tempo in een thuissituatie studeren. De aangeboden lesstof varieert van pdf's, video's, powerpoint presentaties, quizzen tot toetsen. Docenten en ook bedrijven beginnen steeds meer de waarde, de effectiviteit, van E-learning te begrijpen en omarmen. Speciaal wanneer docenten en bedrijven tijd besteden aan de voorbereiding van online lesstof, zien we de effectiviteit van E-learning omhoog gaan.

2. Leren kan altijd en overal

Educatioo Dialoog Simulatie Voordelen van E learning Leren kan overal en altijdEen tweede voordeel van onderwijs of afstand, elearning, is dat het mogelijk is om waar dan ook het online onderwijs te volgen. En op elke gewenst tijd. Een bijkomend voordeel is mogelijk de geografische spreiding van studenten of medewerkers. Hierdoor kan bij onderling online contact een veel bredere discussie ontstaan. Nog een voordeel is dat lessen of coaching gedurende een langere tijd online staat, en over een grotere tijdsperiode gemaakt of bekeken kunnen worden. Dit heeft als voordeel dat studenten of medewerkers zelf hun tijd kunnen kiezen om zich de lesstof eigen te maken. 

Dus via internet kunnen studenten en medewerkers op het door hun zelf gewenste tijdstip en op elke plaats ter wereld de lesstof of coaching volgen. Dit is echt een groot voordeel van E-learning. 

3. Een voordeel van E-learning is ook de lagere kosten

Als we kijken naar de kosten van het eenmalig ontwikkelen van lesstof of coachingstrajecten, zien we dat de initiële kosten hoger zullen zijn. Echter op termijn, door het veelvuldige gebruik, dalen deze kosten. De investering in het ontwikkelen van de e-learning lessen of coachingstrajecten worden terug verdiend over een veel langere tijd. Daardoor zijn de kosten per gevolgde les of per gevolgde training een stuk lager. Lesstof ontwikkelt met de Educatioo Dialoog Simulatie app kan elke keer weer gebruikt worden. Of aangepast indien de omstandigheden hierom vragen. 

4. Een hogere participatiegraad

Omdat medewerkers of studenten overal ter wereld lessen kunt volgen, op tijden dat het hen het beste uitkomt, is de participatiegraad van de online lessen of coachingstracten een stuk hoger. Veel ondernemers en ook docenten vinden dit een significant voordeel van online onderwijs of online coaching.

5. E-learning is geschikt voor bijna iedereen

Educatioo Dialoog simulatie Voordelen van E learning E learning is voor iedereenIedere leerling, iedere medewerker heeft zijn eigen favoriete manier om kennis tot zich te nemen. De een kijkt liever eerst een video over de lesstof en gaat daarna aan de slag met de theorie, de andere leest liever en neemt op dit manier de aangeboden lesstof het beste tot zich. Zoveel leerlingen, zoveel medewerkers, zoveel manieren. Zo zijn er ook leerlingen en medewerkers die het prettig vinden om bij elkaar te zijn wanneer ze leren, in de klas of binnen het bedrijf. Anderen vinden het niet prettig om in een klaslokaal veel van jezelf te laten zien. 

Omdat er zoveel mogelijkheden zijn om onderwijs op afstand aan te bieden via het internet, is dit wellicht de meest geschikte manier in de toekomst om iets aan te leren. Of om gecoacht te worden. Met de komst van de Educatioo Dialoog Simulatie app is een stap gezet in de richting van die mensen die het fijn vinden om in dialoog met de docent dingen te leren. 

Probeer 14 dagen gratis, klik hier

Wat zijn nadelen online onderwijs?

1. Lang achter een beeldscherm zitten

Voor veel leerlingen, studenten en medewerkers is het lang concentreren op een beeldscherm zitten een van de meest negatieve zaken bij het online leren. Behalve de concentratie speelt ook de mogelijk tot afleiding mee. Social media is een van de grote verleiders als er online lessen worden gevolgd. Vooral omdat de deelnemers aan online onderwijs of online coaching meerdere divices tot hun beschikking hebben, daalt de conctentratiegraad. Terwijl op het ene scherm de online lesstof open staat, zoemt de telefoon aan de andere kant. Daarom is het verstandig om een zo interactieve vorm van online onderwijs te kiezen als mogelijk is. Een dialoog opzetten met de leerling, zoals je kunt in de Educatioo app, is een van beste oplossingen tegen afleiding, een van de voordelen van E-learning.

2. Technologische problemen

Een tweede barriére die opspeelt is de techniek. Lessen worden aangeboden via verschillende platforms en niet iedere deelnemer, iedere leerling heeft technologisch toegang. Het hebben van Wifi of voldoende Gb's aan data kan een knelpunt zijn. Verder kan het zijn dat er geen ongestoorde ontvangst is, een haperende internetverbinding. Vooral bij het kijken van filmpjes kan dit een uitdaging zijn. Bij het bouwen van apps moet er rekening gehouden worden met een directe opslag zodat gemaakt werkt niet verloren is wanneer de verbinding wegvalt. 

3. Het gevoel van eenzaamheid

Educatioo Dialoog Simulatie Voordelen van E learning EenzaamheidHet is een bekend gegeven, en dit geldt meer bij jongere leerlingen dan bij medewerkers van een bedrijf, dat de interactie tussen leerlingen en studenten een grote betekenis heeft voor de sociale ontwikkeling. Minder bekend is dat dit ook van invloed is op de leerresultaten. Leerlingen leren van andere kinderen in de klas. Ook vinden vooral jongere leerlingen het prettig om "in gesprek" te kunnen met de docent. Beide dingen die niet of nauwelijks gerealiseerd kunnen worden bij online onderwijs, e-learning. 

Toch doet de Educatioo Dialoog Simulatie app (Dialog Simulation) een goede poging. Door de lesstof zodanig in elkaar te zetten dat een dialoog lijkt te ontstaat tussen docent en leerling, kan het gevoel van eenzaamheid terug gedrongen worden. Daarnaast kunnen video, email en eventueel zelfs teams-meetingen een positieve invloed hebben op de leerling. 

4. Kennis van de mogelijkheden van online onderwijs

Online lesmateriaal ontwikkelen is niet echt makkelijk, zeker niet als kennis van de diverse online les mogelijkheden ontbreekt. Door dit gebrek aan kennis van mogelijkheden zien we dat er vaak dezelfde lesvormen en trainingen gemaakt worden. Verder zien we ook onbekendheid met de mogelijke apps die in omloop zijn. Of de apps zijn wel bekend maar de mogelijkheden van de apps worden niet volledig benut. Dit staat succesvolle e-learning instructie in de weg. 

Om dit te voorkomen of te verhelpen zullen scholen, universiteiten en het bedrijfsleven moeten investeren in apps maar ook in scholing bij het gebruik van deze apps. Het goed gebruiken van apps en het inzetten van dialog simulation (dialoog simulatie) draagt heel veel bij aan de effectiviteit, de beleving en het uiteindelijke resultaat en wordt door veel docenten en medewerkers gezien als een van de voordelen van E-learning.

5. Het bewaken van de "online screen" tijd

Er zijn groepen ouders die bezorgd zijn over de online screen tijd van hun kinderen. Ondanks dat ze zelf vaak uren op FB en Insta aanwezig zijn, zijn de bij scholing snel bezorgd om de tijd die de leerlingen en studenten online doorbrengen. Deze groei van de online tijd is een van de bottle-necks bij de groeiende hoeveelheid online lessen. Vaak is het ook zo dat de studenten niet in de meest comfortabele houding achter hun laptop, computer of Iphone zitten. Ouders zijn bezorgd over de gezondheidsrisico's die dit met zich mee brengt. 

Een uitstekende remedie, een van de grote voordelen van E-learning is dat de docent de leerlingen de mogelijkheid geeft of biedt om niet de gehele tijd achter het scherm te zitten. Dit gaat zelfs makkelijker dan in een klaslokaal waar de rust bewaard moet blijven. Veel lopen, allemaal even naar de WC, het wordt in een klas niet als prettig ervaren. Even een kom thee of koffie halen is er niet bij in de klas. Deze mogelijkheid is er wel gewoon thuis. 

Copyright © 2020 - 2022 Educatioo.com